profesjonalizm

  • strona główna

Naszych opiekunów i nauczycieli w żłobku i przedszkolu Kot Filemon zarówno cechują jak i łączą szeroko rozumiane kompetencje profesjonalne. Ich profesja obejmuje wszystkie umiejętności i podlega stałemu rozwojowi w okresie całej aktywności zawodowej. Nasi pracownicy podejmują wyzwania zawodowe aby sprostać wyzwaniom skomplikowanej naturze opieki, wychowania i nauczania, zamianom społeczno-kulturowym oraz dokonującemu się dynamicznie przemianom w zakresie technologiczno-informacyjnym. Żłobek i przedszkole Kot Filemon to miejsce gdzie profesjonalizm wyraża się  w poszerzaniu wiedzy i ciągłej redefinicji praktyki nauczania utrwalonej przez kulturę, które pozwalają  nam na niejednokrotnie wyjście poza wypracowane pokoleniowo schematy.

O profesjonalizmie nauczycieli naszych dzieci stanowi także m.in.: efektywna komunikacja, osobista satysfakcja z nauczania, liczne sukcesy wychowanków. Kadra naszych placówek umiejętnie przyjmuje  ich perspektywę, a także jest otwarta na uczenie się poprzez refleksję nad praktyką nauczania. 

W doborze zespołu specjalistów ważnym elementem dla nas ważna jest też  umiejętność  analizy, samooceny i pogłębiania osobistej refleksji nad własnym zaangażowaniem zawodowym i twórcze rozwiązywanie problemów, akcentowanie moralnego wymiaru praktyki, własnych postaw i przekonań. Pedagodzy w żłobku i przedszkolu Kot Filemon to grono osób w pełni zaangażowanych, empatycznych budujących, budujących zaufanie do pracy własnej, która jest podstawą kolejnych działań edukacyjnych.