Niepubliczne Przedszkole Kot Filemon w Puławach,
ul. Sosnowa 26

 • strona główna

Zapisy do Niepublicznego Przedszkola Kot Filemon przy ul. Sosnowej 26 w Puławach trwają przez cały rok kalendarzowy. Przyjęcie dziecka uzależnione jest od dostępności miejsc wolnych. W celu uzyskania informacji o liczbie dostępnych miejsc zapraszamy do kontaktu przez adres mailowy biuro@kotfilemonlublin.pl (w treści prosimy o zawarcie wieku dziecka) lub telefon kontaktowy 530 270 100.


Rezerwacja miejsca w Przedszkolu: Aby dokonać rezerwacji miejsca w Przedszkolu należy wypełnić kartę zgłoszenia (plik) oraz umowę uczestnictwa w projekcie (plik) dostarczyć ją do placówki.

Aby potwierdzić zapis dziecka do Przedszkola należy uiścić opłatę rekrutacyjną/wpisowe.

Niepubliczne Przedszkole Kot Filemon - REKRUTACJA NA ROK 2022/23 OTWARTA!

Godziny otwarcia: 7:00 - 17:00

Adres: ul. Sosnowa 26, 24-100 Puławy

Wiek dziecka: 2,5 - 6 rok życia


Opłaty 2021/2022:

Wpisowe - 400 zł bezzwrotna jednorazowa opłata

Czesne miesięczne - 368,19 zł, dla osób zamieszkujących na terenie województwa Lubelskiego 

Czesne miesięczne nie ulega obniżeniu w przypadku braku obecności dziecka w placówce.


Opłaty 2022/2023:

Wpisowe - 400 zł bezzwrotna jednorazowa opłata

Czesne miesięczne - 500 zł, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą zostać zwolnione z opłat  

Czesne miesięczne nie ulega obniżeniu w przypadku braku obecności dziecka w placówce.

Wyżywienie - 13 zł dziennie

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłacie nie podlega wyżywienie.

Zajęcia dodatkowe, realizowane poza podstawą wychowania przedszkolnego - 70 zł miesięcznie


Wyprawka, zapewniania przez rodzica i dostosowana do potrzeb dziecka: chusteczki nawilżane, chusteczki uniwersalne suche, płatki kosmetyczne, pieluchy, krem z filtrem/nawilżający. Artykuły higieniczne należy uzupełniać z początkiem każdego miesiąca, pieluchy po informacji od Opiekuna prowadzącego grupę.

Wyposażenie półeczki w szatni: ubranie na zamianę - skarpetki, spodenki, długie spodnie/getry x2, koszulki z krótkim rękawem x2, koszulka z długim rękawem), kapcie, jeżeli dziecko używa. 

Dnia wolne w placówce: Kalendarz zawierający informację o dniach wolnych, w których placówka jest zamknięta udostępniany jest do informacji rodziców na początku każdego roku żłobkowego/przedszkolnego oraz znajduje się na tablicy informacyjnej każdej z placówek. Placówka przewiduje "wakacje" oraz "ferie zimowe".


Niepubliczne Przedszkole Kot Filemon w Puławach stworzone 1 lipca 2021 roku.

Gwarantujemy wysoki poziom opieki i zajęć wychowawczych oraz dydaktycznych prowadzanych przez wykwalifikowaną kadrę.

Placówka działa w oparciu o wpis do Ewidencji Niepublicznych Placówek Miasta Puławy. Spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i przeciwpożarowego.

Niepubliczne Przedszkole Kot Filemon w Puławach jest miejscem stworzonym z myślą o edukacji w kameralnych warunkach z poszanowaniem idei edukacji włączającej. Proponujemy model pracy z dziećmi uwzględniający różnorodność uczniów korzystających z przedszkola funkcjonującego w systemie edukacji formalnej.

W kształceniu włączającym podkreślamy akceptację różnorodności przez świadome społeczeństwo oraz dążenie do przezwyciężania barier w zakresie uczestnictwa w ogólnodostępnym systemie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. Kadrę tworzy zespół empatycznych, wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Przedszkole tworzą trzy oddziały.

Nasze przedszkole dokłada wszelkich starań aby czas spędzany przez Państwa dzieci w naszym przedszkolu, był czasem radosnym i beztroskim. Kładziemy również duży nacisk na indywidualny rozwój dzieci oraz rozbudzanie i rozwijanie zdolności każdego z naszych podopiecznych. Przedszkole ciągle się rozwija, aktywnie współpracuje ze środowiskiem, dbając o wszechstronną i różnorodną ofertę. Promujemy działania społeczne, w tym edukacyjne, które dążą do włączenia dzieci z niepełnosprawnością do grupy dzieci pełnosprawnych. Wierzymy, że z powodzeniem w formie inkluzji do jednej grupy, wspólnie z uczniami sprawnymi, mogą uczęszczać dzieci o różnym stopniu i różnym rodzaju niepełnosprawności, o różnych dysfunkcjach rozwojowych, możliwościach intelektualnych, sensorycznych, emocjonalnych czy ruchowych. 

Rozwijamy u dzieci umiejętności pozwalające im sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym. Poprzez zabawę dzieci uczą się umiejętności życia w grupie, kształtują postawy społeczne oraz doskonalą samodzielność. Współpracując z rodziną uczymy zaufania, życzliwości, dzielenia się i funkcjonowania w grupie. Codzienne zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci.

W pracy stosujemy nowoczesne formy i metody w oparciu o  najlepsze programy, które w zachwycający sposób wprowadzają dzieci w bogaty świat kolorów, kształtów, słów, pojęć a także uczuć i emocji.

Nasze przedszkole dokłada wszelkich starań aby czas spędzany przez Państwa dzieci w naszym przedszkolu, był czasem radosnym i beztroskim. Kładziemy również duży nacisk na indywidualny rozwój dzieci oraz rozbudzanie i rozwijanie zdolności każdego z naszych podopiecznych. Placówka ciągle się rozwija, aktywnie współpracuje ze środowiskiem, promuje swój obraz, dbająca o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka w oparciu o potrzeby i oczekiwania jego oraz rodziców, zmierzająca do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wyjątkowe usytuowanie przedszkola pozwala nam na wykorzystywanie w swej ofercie innowacyjnych elementów metodyki zaczerpniętej z leśnego przedszkola, gdzie dzieci wychowywane są w zgodzie z naturą oraz jej cyklicznością. Zdobywają nowe umiejętności i wiedzę w oparciu o poszanowanie otaczającego środowiska naturalnego, kulturowego i historycznego. Duży nacisk kładziemy na kontakt z przyrodą co w praktyce oznacza, że dzieci mają głęboki i osobisty kontaktu z naturą. Dzięki temu dzieci doświadczają naturalnej nauki nieodłącznie wpisanej w ich rozwój poprzez doświadczanie i dzielenie się inspiracjami.


PUŁAWY_FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_NAUCZYCIEL.pdf

PROJEKT: „Przedszkole najlepszy czas!”
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:  01.07.2021 – 31.08.202022

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 525 617,60 zł
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 290 162, 60 zł

 Przedszkole Kot Filemon  zostanie utworzone w ramach projektu „Przedszkole najlepszy czas!” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w  ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dostosowanej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie 47 nowych miejsc przedszkolnych w okresie realizacji projektu tj. 01.07.2021-31.08.2022 na terenie Puław.

Grupę docelową projektu jest 47 dzieci ( 23 dziewczynki i 24 chłopców)w wieku przedszkolnym określonym w ustawie Prawo oświatowym, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami zamieszkujące  woj. lubelskie.

Główne zadania przewidziane w projekcie to:

1.       Adaptacja

2.       Wyposażenie placówki

3.       Bieżące funkcjonowanie przez okres 11 m-cy

4.       Zajęcia dodatkowe: j. angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, indywidulane zajęcia z integracji sensorycznej

5.       Szkolenia nauczycieli z zakresu pedagogiki Froebla   oraz  specjalnej.

Przedszkole będzie dysponowało:

 • 47  nowymi miejscami dla dzieci z terenu woj. lubelskiego;
 • trzema wyremontowanymi salami dydaktycznymi wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • wyremontowanymi salami terapeutycznymi  wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • zapleczem kuchennym;
 • zapleczem sanitarnym;
 • szatnią.

Ponadto zapewniamy:

 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
 • naukę języka angielskiego w ramach zajęć podstawowych;
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe: logopedia,  zajęcia z psychologiem, zajęcia z integracji sensorycznej, jęz. angielski
 • całodzienne wyżywienie.

Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka  w przedszkolu Kot Filemon wynosi 368, 19  zł miesięcznie.

Wniosek w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z OWP.pdf

Regulamin Projektu Przedszkole Najlepszy Czas! Sosnowa 26.pdf

Karta zgłoszenia Sosnowa 26.pdf

Rozeznanie rynku AGD,RTV,IT Sosnowa26.pdf

Rozeznanie rynku MEBLE.pdf

Oświadczenie - wizerunek .doc

umowa uczestnictwa.doc

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU _RODO.docx

Rozeznanie rynku_ Środki czystości, ochrony osobistej, dezynfekcji placówki.pdf

rozeznanie pomoc nauczyciela Puławy.pdf

Masz do Nas pytanie? Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.


Niepubliczne Przedszkole Kot Filemon w Puławach
ul. Sosnowa 26, 24-100 Puławy

e-mail: biuro@kotfilemonlublin.pl

tel. 530 270 100

facebook: Kot Filemon Puławy