oferta

  • strona główna

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE KOT FILEMON OFERUJE:

 

- bezpieczną i przyjazną atmosferę z poszanowaniem najwyższej wartości jaką jest dziecko i jego potrzeby,

- dbanie o wzajemny szacunek, tolerancję, uczucia,

- budowanie poczucia własnej wartości poprzez wyrażanie siebie i swojej odrębności poprzez talenty, inteligencje, intuicje

- indywidualne podejście do każdego dziecka z poszanowaniem twórczej radości i energii oraz spontaniczności dzieci

- realizację idei pedagogiki włączającej,

- wszechstronny rozwój dzieci,

- bogatą ofertę zajęć dla dzieci,

- kształtowanie kompetencji do wejścia w życie szkolne, współpracy, odważnego i niezależnego myślenia

- doświadczoną i kochającą dzieci kadrę, gotową do rozumienia potrzeb innych, empatii 

- nowoczesne wyposażenie i przestronne sale,

- wyżywienie dostosowane do potrzeb dzieci z uwzględnieniem obowiązujących norm opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia,

- promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i świadomości współzależności świata oraz ludzkiego życia, 

- wykorzystywanie autorskich programów wychowania i nauczania.