doświadczenie

  • strona główna

DLA NAS BARDZO WAŻNY JEST PROFESJONALIZM I CIEPŁO DOMOWEGO OGNISKA, DLATEGO TEŻ ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE KOT FILEMON ZATRUDNIA OPIEKUNKI, PEDAGOGÓW I SPECJALISTÓW POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO PRACY Z DZIEĆMI, ALE TAKŻE ZE SZCZEGÓLNYM PODEJŚCIEM DO WYCHOWANIA I NAUCZANIA.

Praca z dziećmi wymaga wiele cierpliwości, ale daje również mnóstwo radości i uśmiechu każdego dnia. Kwalifikacje naszych pracowników, jakie zyskują na studiach pedagogicznych, dopełniają praktyką codziennej pielęgnacji i opieki nad dziećmi oraz realizacji podstawy wychowania przedszkolnego oraz w oparciu misję placówek.

DĄŻYMY...

za najnowszymi trendami - nasi wychowawcy i opiekunowie nieustannie

się dokształcają, pogłębiają swoją wiedzę oraz kwalifikacje. Nasze dzieci

czerpią jak najwięcej z nowej nauki pedagogów, ucząc się coraz to nowych,

ciekawych rzeczy. Nasi opiekunowie to osoby ciepłe, pracowite, chętne do

pomocy, empatyczni.

WIELOKIERUNKOWE SPOJRZENIE...

na dziecko oraz procesy rozwojowe daje Państwu poczucie bezpieczeństwa, a nam

satysfakcję, że wykonaliśmy swoją pracę rzetelnie z użyciem

wszystkich możliwych środków w oparciu o najnowsze zdobycze wiedzy o człowieku.